WEEK VAN GEBED

Heb God lief en je naaste als jezelf

Bid mee in Sliedrecht

Van maandag 22 januari t/m vrijdag 26 januari 2024 doen diverse Sliedrechtse geloofsgemeenschappen weer mee aan de internationale Week van Gebed. In die week wordt iedere avond een gebedsbijeenkomst verzorgd in en door een andere geloofsgemeenschap. De gebedsmomenten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.

Door samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg.

Datum, Tijd Verzorgd door
22-01-2024, 19:30 Hervormde Gemeente, Lijsterweg 2 Online volgen
23-01-2024, 19:30 NGK Het Anker, Jacob Catsstraat 6 Online volgen
24-01-2024, 19:30 LEEF!, Groen van Prinsterschool, Frans Halsstraat 1
25-01-2024, 19:30 Gereformeerde Kerk, Middeldiep straat 6 Online volgen
26-01-2024, 19:30 Rooms Katholieke Kerk, Stationsweg 179

Heb God lief en je naaste als jezelf

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en schreven daar de inleidende teksten voor. Dit materiaal is vertaald, bewerkt en ingekort door de Nederlandse werkgroep Week van gebed.

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf. De teamleden hebben deze samenwerking, zoals ze schrijven in hun begeleidende tekst, ‘ervaren als een weg van oecumenische bekering.’ Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend. We hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen, zowel lokaal als landelijk.

Internationale Week van Gebed

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen in Nederland zo'n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief. De Week van Gebed is een jaarlijks initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Meer informatie is te vinden op de landelijke site www.weekvangebed.nl.

Contact

Voor meer informatie over de bijeenkomsten in Sliedrecht kunt u contact opnemen met Johan Wiersma (06-46323650) of rechtstreeks een van de deelnemende geloofsgemeenschappen.